Załaduj Zapisz Scal SVG C#

SVG (Scalable Vector Graphics) to format obrazu wektorowego dla grafiki dwuwymiarowej. Te obrazy są oparte na formacie XML, który umożliwia przechodzenie przez różne węzły w celu łatwej edycji lub wyszukiwania zawartości pliku. Możesz ładować, zapisywać lub łączyć pliki obrazów SVG programowo w języku C#. Podobnie kilka innych funkcji związanych z obrazami SVG umożliwia aplikacjom opartym na platformie .NET przetwarzanie kilku obsługiwanych formatów plików. Przeanalizujmy następujące sekcje w celu uzyskania dalszych informacji:

Zainstaluj interfejs API C# .NET SVG

Aspose.SVG for .NET API obsługuje tworzenie, edytowanie lub konwertowanie plików SVG. Możesz pobrać plik DLL jako ZIP z Official Downloads i dodać go do zasobów swojego projektu. Co więcej, możesz go również skonfigurować za pomocą Menedżera pakietów NuGet w Microsoft Visual Studio. Zainstaluje interfejs API z galerii NuGet wraz z innymi zależnościami, jeśli takie istnieją. Poniżej znajduje się polecenie instalacji NuGet:

PM> Install-Package Aspose.SVG

Załaduj plik SVG programowo za pomocą C#

Rozpoczynając pracę z istniejącymi obrazami SVG, pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, jest załadowanie pliku wejściowego. Możesz programowo załadować plik SVG zarówno z pliku, jak iz sieci. Poniższe kroki pokazują, jak załadować plik SVG:

 1. Określ ścieżkę pliku do wprowadzenia SVG
 2. LUB podaj adres URL, aby załadować obraz SVG
 3. Załaduj dokument SVG z pliku lub adresu URL

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo załadować plik SVG przy użyciu języka C#:

// Określ ścieżkę pliku do wprowadzenia SVG
string document = Path.Combine(dataDir, "QBezier.svg");

// LUB podaj adres URL, aby załadować obraz SVG
var documentUrl = new Url("https://docs.aspose.com/svg/net/drawing-basics/svg-path-data/owl.svg");

// Załaduj dokument SVG z pliku lub adresu URL
var document = new SVGDocument(document)

Należy jednak zauważyć, że interfejs API może zgłosić wyjątek DOMEException, jeśli zasób nie zostanie znaleziony pod określonym adresem URL.

Zapisz plik SVG Programowo w C#

Nauczyliśmy się już wczytywać plik SVG. Podobnie możesz zapisać plik SVG w pliku lub adresie URL. Poniższe kroki wyjaśniają, jak zapisywać pliki SVG w aplikacjach opartych na platformie .NET:

 1. Ustaw pełną (kompletną) ścieżkę do zapisywania dokumentów SVG
 2. Zapisz SVG do pliku
 3. Lub Zapisz SVG w adresie URL

Przeciążona metoda Save(Url) Zapisuje dokument w pliku lokalnym określonym przez Url. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak zapisać plik SVG przy użyciu języka C#:

// Ustaw pełną (kompletną) ścieżkę do zapisywania dokumentów SVG
var url = new Url(Path.Combine(OutputDir, "Lineto_out.svg"), Directory.GetCurrentDirectory());

// Zapisz SVG do pliku
document.Save(documentPath);

// LUB Zapisz SVG w adresie URL
document.Save(url);

Scal obrazy SVG Programowo za pomocą C#

Możesz łączyć różne pliki SVG z formatami PDF, XPS, JPG, TIFF i innymi. Musisz wykonać następujące kroki, aby scalić różne obrazy SVG:

 1. Załaduj wiele plików wejściowych SVG
 2. Zainicjuj instancję SvgRenderer
 3. Scal wszystkie pliki SVG do wymaganego formatu wyjściowego

Poniższy kod jest przykładem programowego łączenia plików SVG przy użyciu języka C#:

// Inicjuj dokumenty SVG z plików, aby później je scalić
using (var document1 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "owl.svg")))
using (var document2 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "conclusion.svg")))
using (var document3 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "Lineto.svg")))
{
  // Utwórz instancję SvgRenderer
  using (var renderer = new SvgRenderer())
  {
    // Utwórz instancję PdfDevice
    using (var device = new PdfDevice(Path.Combine(OutputDir, "result.pdf")))
    {
      // Scal wszystkie dokumenty SVG do formatu PDF
      renderer.Render(device, document1, document2, document3);
    }
  }
}

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy, jak ładować i zapisywać pliki SVG w pliku lub adresie URL zgodnie z Twoimi wymaganiami. Ponadto zbadaliśmy, jak scalić różne pliki SVG do formatu PDF, XPS, PNG, JPG itp. Jednak przykład i fragment kodu, który rozważaliśmy tutaj, dotyczy łączenia plików SVG z dokumentem PDF. Możesz dokładniej zapoznać się z interfejsem API, przeglądając Przykładowy projekt oraz Dokumentację produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań zawsze możesz się z nami skontaktować na Bezpłatne fora wsparcia. Czekamy na kontakt z Tobą!

Zobacz też