Polish

Twórz programowo konwerter 3D PDF za pomocą C#

Pliki PDF są powszechnie i często używane ze względu na zalety i funkcje obsługiwane przez ten format. Ważną funkcją w kontekście projektowania jest obsługa obiektów 3D. Do plików PDF można dołączyć wysokiej jakości zawartość 3D. W tym artykule opisano, jak w języku C# przekonwertować dokument PDF 3D. Co więcej, pliki PDF 3D są przydatne, gdy trzeba udostępnić szczegóły wizualne. Na przykład katalog produktów lub przegląd projektu itp. Dzięki interfejsom API Aspose możesz łatwo konwertować i renderować takie pliki PDF.
lipca 22, 2020 · 3 min · Farhan Raza