Polish

Twórz tabele i manipuluj nimi w programie PowerPoint przy użyciu języka Java

Tabele służą do dobrego uporządkowania danych w postaci wierszy i kolumn. Ponadto podsumowują dane, które można łatwo przeglądać i analizować. MS PowerPoint umożliwia również prezenterom tworzenie tabel w prezentacjach. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak tworzyć tabele i manipulować nimi w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
września 23, 2021 · 6 min · Usmana Aziza