Polish

Uzyskaj dostęp lub zmodyfikuj właściwości plików programu PowerPoint za pomocą języka C++

Pliki programu PowerPoint zawierają metadane lub właściwości dokumentu, które dostarczają dodatkowych informacji o prezentacji. Obejmują one takie informacje, jak tytuł, data, autor itp. prezentacji. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskiwać dostęp i modyfikować właściwości w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
października 21, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad