Polish

Twórz grafikę SmartArt w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Grafika SmartArt służy do ulepszania prezentacji programu PowerPoint i wizualnego prezentowania danych. Można go użyć do uwydatnienia i atrakcyjności tekstu, a także do pokazania schematów blokowych, procesów, wykresów relacyjnych itp. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć grafiki SmartArt w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
lipca 22, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad