Polish

Dodaj ramkę wideo w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka Python

MS PowerPoint umożliwia dodawanie elementów multimedialnych do prezentacji, takich jak audio i wideo. Ramki wideo służą do wstawiania klipów wideo z plików lokalnych lub źródeł internetowych. W tym artykule dowiesz się, jak dodawać klatki wideo w PowerPoint PPT lub PPTX w Python. Pokażemy również, jak osadzać filmy ze źródła internetowego, takiego jak YouTube, i wyodrębniać filmy z PPT.
lutego 14, 2022 · 4 min · Usmana Aziza