Polish

Dodawaj, usuwaj, wyodrębniaj i zastępuj obrazy w formacie PDF za pomocą C#

Obraz jest wart tysiąca słów. Dlatego obrazy i grafika odgrywają ważną rolę w plikach PDF, a także w innych dokumentach. Ponieważ PDF stał się jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanych formatów plików, w tym artykule opisano, jak programowo manipulować obrazami w plikach PDF. Dokładniej, dowiesz się, jak dodawać, wyodrębniać, usuwać i zastępować obrazy z plików PDF w języku C# .NET.
stycznia 25, 2021 · 5 min · Usmana Aziza