Polish

Dodawaj, aktualizuj i usuwaj adnotacje w formacie PDF przy użyciu języka C++

Adnotacje to dodatkowe obiekty, które można dodawać do dokumentów PDF. Adnotacje mogą być przydatne w scenariuszach, takich jak dodawanie informacji kontekstowych do dokumentu. Ponieważ pliki PDF nie są łatwe do edycji, adnotacje dają możliwość dodania dodatkowych informacji do dokumentu. W tym artykule dowiesz się, jak pracować z adnotacjami w plikach PDF przy użyciu języka C++.
kwietnia 14, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad