Polish

Dodaj lub usuń adnotacje w plikach PDF za pomocą C#

Adnotacje PDF to dodatkowe obiekty, które służą do oznaczania treści w plikach PDF. Ponieważ pliki PDF nie są łatwe do edycji, adnotacje służą do dodawania notatek o treści za pomocą komentarzy, wyskakujących okienek i różnych innych obiektów graficznych. W tym artykule dowiesz się, jak programowo pracować z adnotacjami w dokumentach PDF. W szczególności artykuł będzie dotyczył dodawania i usuwania adnotacji w plikach PDF za pomocą języka C#.
stycznia 4, 2021 · 3 min · Usmana Aziza