Polish

Dodaj lub usuń Autofiltr w pliku Excel (XLSX / XLS) za pomocą C#

Formaty plików XLSX i XLS są często używane do manipulowania ogromnymi danymi. Podobnie Autofiltry służą do organizowania danych w plikach programu Excel. Możesz łatwo dodawać lub usuwać filtry danych w plikach Excel za pomocą Aspose.Cells for .NET API. Filtry mogą służyć do ilościowego określania niektórych danych w celu wyodrębnienia pewnych istotnych informacji. Na przykład organizacja chce odfiltrować miesiące z niską sprzedażą, aby opracować i udoskonalić swoje strategie.
września 16, 2020 · 6 min · Farhan Raza