Polish

Twórz pliki MS Project za pomocą C++ - Dodaj zadania, zasoby lub kalendarze do projektów

MS Project to szeroko stosowane oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga menedżerom w efektywnym zarządzaniu projektami. Pomaga tworzyć zadania, dodawać zasoby, przydzielać zadania do zasobów, monitorować postępy i zarządzać operacjami związanymi z budżetem. W tym artykule dowiesz się, jak osadzić działania związane z zarządzaniem projektami w swoich aplikacjach bez MS Project. Za pomocą przykładów kodu dowiesz się, jak tworzyć pliki MS Project (.mpp), programowo dodawać zadania, zasoby i kalendarze przy użyciu języka C++. Ponadto zostanie zademonstrowany przydział zadań do zasobów w projekcie.
września 8, 2020 · 5 min · Usmana Aziza