Polish

Dodaj komentarze do diagramu Visio w Python

W programie Microsoft Visio komentarze to adnotacje lub notatki, które można dodawać do kształtów, diagramów lub określonych obszarów diagramu. W tym artykule dowiesz się, jak dodawać komentarze do diagramu Visio w Python.
września 1, 2023 · 4 min · Muzammila Khana

Dodaj komentarz do diagramu Visio VSD VSDX w języku C#

Może być konieczne dodanie komentarzy do plików diagramów programu Visio dla różnych scenariuszy. W szczególności diagramy Visio są opatrzone komentarzami, jeśli coś wymaga modyfikacji podczas sprawdzania. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo dodać komentarz do diagramu VSD lub VSDX programu Visio w języku C#.
października 21, 2022 · 2 min · Farhan Raza