Polish

Dodaj komentarze w plikach Excel w Javie

Komentarze służą do dodawania dodatkowych informacji lub wyjaśniania formuły w arkuszu programu Excel. MS Excel umożliwia również ustawienie rozmiaru czcionki, wysokości, szerokości itp. komentarzy. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać komentarze do arkuszy programu Excel przy użyciu języka Java. Ponadto w artykule omówiono również sposób formatowania komentarzy.
maja 18, 2021 · 3 min · Usmana Aziza