Polish

Dodawaj lub usuwaj kształty w slajdach programu PowerPoint przy użyciu języka Python

W prezentacjach programu PowerPoint używane są różne rodzaje diagramów, aby zawartość była bardziej szczegółowa. Diagramy te składają się z różnych kształtów, takich jak elipsy, linie, prostokąty i łączniki. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać, klonować i usuwać kształty na slajdach programu PowerPoint w języku Python.
lutego 21, 2022 · 5 min · Usmana Aziza