Polish

Dodawaj, łącz, usuwaj lub klonuj kształty programu PowerPoint w Javie

Kształty w prezentacjach programu PowerPoint służą do opracowywania konkretnego punktu lub tworzenia diagramów, takich jak schematy blokowe. Ponadto włączenie kształtów sprawia, że prezentacja jest bardziej atrakcyjna. Dlatego PowerPoint udostępnia wiele kształtów, takich jak linia, elipsa, prostokąt itp. W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować manipulowanie kształtami w prezentacjach PowerPoint. W szczególności artykuł dotyczy dodawania, łączenia, klonowania lub usuwania kształtów w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
kwietnia 9, 2021 · 5 min · Usmana Aziza