Polish

Dodaj lub usuń autofiltr w plikach Excela przy użyciu C++

Ważną funkcją jest filtrowanie informacji w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Pozwala ukryć nieistotne dane i pokazać tylko dane spełniające określone kryteria. Mogą istnieć scenariusze, w których filtrowanie danych może okazać się pomocne. Na przykład organizacja może chcieć odfiltrować produkty o niskiej wydajności z raportu sprzedaży, aby przeanalizować i udoskonalić swoje strategie sprzedaży. W tym artykule dowiesz się, jak dodawać lub usuwać Autofiltr w plikach Excela przy użyciu C++.
maja 19, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad