Polish

Dodaj dane z bazy danych do pliku PDF w języku C# .NET

Bazy danych są prawie wszędzie do przechowywania danych i zarządzania nimi. Powszechną praktyką programistów jest pobieranie danych z baz danych i ładowanie ich do aplikacji. Podczas programowego generowania plików PDF może być konieczne wypełnienie dokumentu danymi w bazie danych. Aby to osiągnąć w aplikacjach .NET, w tym artykule pokazano, jak dodawać dane z bazy danych do plików PDF w języku C#.
maja 20, 2022 · 5 min · Usmana Aziza