Polish

Dodaj linki do przypisów i obiekty referencyjne do ról do XBRL przy użyciu C#

Możesz łatwo programowo utworzyć dokument instancji XBRL i dodać obiekty lub elementy, takie jak Link do przypisu, Odniesienie do roli, Odniesienie do roli łuku itp. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać łącza do przypisów i obiekty odniesień do ról do XBRL za pomocą języka C#.
maja 22, 2022 · 5 min · Muzammil Khan