Polish

Dodaj lub usuń nagłówek i stopkę w dokumentach programu Word przy użyciu języka C++

Nagłówki i stopki w dokumentach programu Word służą do formatowania i wyświetlania ważnych informacji, takich jak temat, rozdział, numer strony, tekst itp. Podczas programistycznej pracy z dokumentami programu Word może być konieczne dodawanie lub usuwanie nagłówków i stopek. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak dodawać i usuwać nagłówki i stopki w dokumentach programu Word przy użyciu języka C++.
maja 17, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad