Polish

Twórz wykresy w prezentacjach PowerPoint przy użyciu języka Java

Wykresy służą do podsumowywania i wizualnego przedstawiania danych w prezentacjach. Aby zwizualizować dane, MS PowerPoint udostępnia szeroką gamę typów wykresów. Do najczęściej używanych typów wykresów należą między innymi wykresy kołowe, wykresy liniowe, wykresy słupkowe, histogramy, wykresy giełdowe itp. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć wykresy w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
lipca 29, 2021 · 9 min · Usmana Aziza