Polish

Dodaj lub zaktualizuj hiperłącza w formacie PDF przy użyciu języka C# .NET

PDF to bogaty w funkcje format dokumentu, który obsługuje szereg elementów, w tym adnotacje, multimedia, formularze itp. Hiperłącze to ważny element używany do nawigacji w pliku PDF, z jednego pliku PDF do drugiego, do strony internetowej itp. Podczas programowego generowania dokumentów PDF często trzeba wstawiać hiperłącza. W związku z tym w tym artykule dowiesz się, jak dodawać i aktualizować hiperłącza w plikach PDF w języku C# .NET.
maja 31, 2022 · 5 min · Usmana Aziza