Polish

Wstaw tekst lub obraz do pliku XPS programowo przy użyciu C++

Możesz łatwo tworzyć, edytować i manipulować plikami XPS. Co więcej, możesz kontrolować zawartość i jej położenie zgodnie z własnymi wymaganiami. Możesz wstawić obraz lub tekst w plikach XPS programowo przy użyciu języka C++.
grudnia 29, 2020 · 4 min · Farhan Raza