Polish

Dodaj obraz do OneNote w Javie

Możesz łatwo dodawać obrazy, wstawiać obrazy lub zdjęcia do dokumentów OneNote programowo. Możesz wstawiać obrazy do nowego dokumentu OneNote lub do istniejącego dokumentu za pomocą Aspose.Note for Java API. W tym artykule dowiesz się, jak dodać obraz do OneNote w Javie.
października 27, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Dodaj obraz do OneNote w C#

Jako programista platformy .NET możesz łatwo i programowo dodawać obrazy do dokumentów programu OneNote. Możesz wstawiać obrazy do nowego dokumentu OneNote lub istniejącego dokumentu za pomocą interfejsu API Aspose.Note. W tym artykule dowiesz się, jak dodać obraz do programu OneNote w języku C#.
września 26, 2022 · 4 min · Muzammil Khan