Polish

Dodaj znak wodny do pliku PDF przy użyciu języka Java

Znaki wodne służą do ochrony dokumentów PDF lub zgłaszania ich własności. Ponadto w różnych przypadkach znaki wodne są dodawane w celu wyświetlenia statusu dokumentu PDF, takiego jak wersja robocza, rękopis itp. Aby zautomatyzować dodawanie znaków wodnych, w tym artykule opisano sposób dodawania tekstowego lub graficznego znaku wodnego do pliku PDF przy użyciu języka Java.
czerwca 30, 2021 · 3 min · Usmana Aziza