Polish

Dodaj znak wodny do slajdów programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Znak wodny identyfikuje stan dokumentu z tekstami takimi jak poufne, robocze itp. i utrudnia kopiowanie oryginalnego dokumentu. Znaki wodne służą również do określania własności dokumentu poprzez pokazanie nazwy firmy lub logo. Znaki wodne w plikach programu PowerPoint mogą być oparte zarówno na obrazie, jak i na tekście. W tym artykule dowiesz się, jak dodawać tekstowe i graficzne znaki wodne do slajdów programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
października 7, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad