Polish

Dodaj warstwę wypełnienia w dokumencie programu Photoshop (plik PSD) — łatwy przewodnik

Zdjęcia są bardzo użytecznym sposobem odzwierciedlenia informacji. Pliki w formacie PSD są używane do tworzenia obrazów. Mogą jednak wystąpić scenariusze, takie jak edytowanie kilku plików programu Photoshop w ten sam sposób. Na przykład aplikacja do przetwarzania zdjęć może wymagać dodania warstwy w wielu dokumentach programu Photoshop wraz z innymi operacjami. Aspose.PSD for .NET API oferuje wiele funkcji do pracy z PSD, PSB, AI i wieloma innymi formatami plików. Przyjrzyjmy się następującym przypadkom użycia związanym z dodawaniem warstwy w plikach PSD:
czerwca 9, 2020 · 5 min · Farhan Raza