Polish

Dodawaj i usuwaj członków na listach dystrybucyjnych MS Exchange w języku C#

Podczas pracy z MS Exchange Server z poziomu aplikacji .NET może zaistnieć potrzeba pracy z listami dystrybucyjnymi. W poprzednim poście widziałeś, jak tworzyć i pobierać listy dystrybucyjne Exchange. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać lub usuwać członków z list dystrybucyjnych MS Exchange w języku C# .NET.
kwietnia 7, 2022 · 3 min · Usmana Aziza