Polish

Dodaj pliki lub foldery do archiwów ZIP programowo w C#

Archiwa ZIP służą do kompresji i przechowywania jednego lub więcej plików lub folderów w jednym kontenerze. Archiwum ZIP hermetyzuje pliki i foldery, a także przechowuje informacje o ich metadanych. Najczęstszym zastosowaniem archiwizacji jest zmniejszanie rozmiaru plików do przechowywania lub przesyłania oraz stosowanie szyfrowania dla bezpieczeństwa. Oprócz narzędzi do kompresji plików, funkcje automatycznej kompresji/wyodrębniania są również używane w różnych aplikacjach komputerowych i internetowych do przesyłania, pobierania, udostępniania lub szyfrowania plików. Ten artykuł dotyczy również podobnych scenariuszy i przedstawia kilka prostych sposobów kompresowania plików lub folderów oraz programowego tworzenia archiwów ZIP przy użyciu C#.
kwietnia 22, 2020 · 7 min · Usmana Aziza