Polish

Praca z zakładkami w plikach PDF przy użyciu języka C++

Zakładki w pliku PDF są pomocne w oznaczaniu interesujących miejsc w dokumencie. Umożliwiają one szybkie przeskakiwanie do tego miejsca w dokumencie. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz programowo dodawać, modyfikować lub usuwać zakładki w pliku PDF. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak pracować z zakładkami w plikach PDF przy użyciu języka C++.
kwietnia 30, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad