Polish

Twórz wykresy w prezentacjach PowerPoint w Python

Wykresy służą do graficznej reprezentacji danych w celu ułatwienia analizy. Dlatego MS PowerPoint obsługuje szereg wykresów do wizualizacji danych na różne sposoby. Do najczęściej używanych wykresów należą wykresy kołowe, wykresy liniowe, wykresy słupkowe, histogramy, wykresy giełdowe itp. W tym artykule dowiesz się, jak tworzyć te wykresy w programie PowerPoint PPT lub PPTX w języku Python.
lutego 16, 2022 · 10 min · Usmana Aziza