Polish

Dodaj kod QR do prezentacji PowerPoint za pomocą C#

Jako programista C# możesz łatwo generować kody QR lub kody kreskowe i dodawać je programowo do prezentacji programu PowerPoint bez korzystania z programu MS PowerPoint. W tym artykule dowiesz się, jak dodać kod QR do prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka C#.
czerwca 2, 2022 · 8 min · Muzammil Khan