Polish

Twórz pliki MS Project programowo przy użyciu języka Java

MS Project to dobrze znana aplikacja do zarządzania projektami, która ułatwia menedżerom efektywne wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem projektami. Menedżerowie projektów mogą tworzyć zadania, dodawać zasoby i przypisywać zadania do zasobów w ramach określonego projektu. Ponadto mogą definiować ramy czasowe, a także wykonywać operacje zarządzania budżetem. Jednak mogą istnieć różne scenariusze, w których menedżerowie muszą dostosować operacje zarządzania projektami. Ponadto organizacja może potrzebować zautomatyzować zarządzanie projektami w aplikacjach internetowych lub komputerowych.
stycznia 6, 2021 · 5 min · Usmana Aziza