Polish

Dodaj obiekty do dokumentów XBRL za pomocą C#

Możesz łatwo programowo utworzyć dokument instancji XBRL i dodać obiekty lub elementy, takie jak odwołanie do schematu, kontekst, jednostka, elementy itp. Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać obiekty do dokumentów instancji XBRL za pomocą języka C#.
kwietnia 14, 2022 · 5 min · Muzammil Khan