Polish

Dodaj tekst do dokumentu PDF za pomocą C#

Format PDF jest szeroko stosowany do generowania różnego rodzaju dokumentów, takich jak faktury, raporty finansowe, życiorysy itp. W świecie automatyzacji dokumenty PDF są generowane i przetwarzane z poziomu aplikacji internetowych lub komputerowych. Dlatego w niektórych przypadkach może być konieczne programowe dodanie tekstu do istniejących plików PDF. Zgodnie z tym artykuł pokazuje, jak dodawać tekst do dokumentów PDF za pomocą języka C#.
sierpnia 26, 2021 · 5 min · Usmana Aziza