Polish

Dodaj lub zmodyfikuj makra VBA w plikach Excel przy użyciu języka Java

VBA to język programowania służący do automatyzacji różnych operacji w plikach MS Excel. W szczególności makra VBA to zdefiniowane przez użytkownika kody, które pozwalają przyspieszyć zadania związane z manipulacją arkuszami kalkulacyjnymi. W tym artykule dowiesz się, jak programowo pracować z makrami VBA w plikach Excela. Docelowo będziesz mógł dodawać i modyfikować makra VBA w Excelu przy użyciu Javy.
czerwca 8, 2021 · 3 min · Usmana Aziza