Polish

Konwertuj AI na format PSD, PDF, JPEG lub PNG w Javie

Pliki programu Adobe Illustrator mogą służyć do przekształcania pomysłów w rzeczywistość. Jednak ten format pliku nie jest powszechnie obsługiwany przez wiele aplikacji. Może być więc konieczne przekonwertowanie plików AI na różne obrazy rastrowe i inne formaty plików. Możesz łatwo i szybko przekonwertować pliki AI do formatu PSD, PNG, JPEG lub PDF w swoich aplikacjach Java.
grudnia 19, 2020 · 4 min · Farhan Raza