Polish

Dodaj komentarz do diagramu Visio VSD VSDX w języku C#

Może być konieczne dodanie komentarzy do plików diagramów programu Visio dla różnych scenariuszy. W szczególności diagramy Visio są opatrzone komentarzami, jeśli coś wymaga modyfikacji podczas sprawdzania. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo dodać komentarz do diagramu VSD lub VSDX programu Visio w języku C#.
października 21, 2022 · 2 min · Farhan Raza