Polish

Wyodrębnij tekst z plików PowerPoint za pomocą C#

Często może być konieczne wyodrębnienie tekstu ze slajdów programu PowerPoint w celu przeprowadzenia analizy tekstu. Z drugiej strony możesz chcieć wyodrębnić i zapisać tekst w pliku lub bazie danych do dalszego przetwarzania. Zgodnie z tym w tym artykule opisano, jak wyodrębnić tekst z prezentacji programu PowerPoint przy użyciu języka C#. W szczególności dowiesz się, jak wyodrębnić tekst z konkretnego slajdu lub całej prezentacji.
marca 6, 2021 · 3 min · Usmana Aziza