Polish

Dodaj nagłówek i stopkę w prezentacjach PowerPoint przy użyciu C#

Nagłówek i stopka w prezentacjach programu PowerPoint służą do wyświetlania dodatkowych informacji, takich jak numer slajdu, autor, data itp. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać nagłówki i stopki w prezentacjach PowerPoint PPTX/PPT przy użyciu języka C# i zarządzać nimi.
września 29, 2021 · 5 min · Usmana Aziza