Polish

Zastosuj efekty 3D w programie PowerPoint PPT przy użyciu języka Python

MS PowerPoint zapewnia efekty 3D, które uatrakcyjniają prezentacje. Możesz użyć tekstu, kształtów i obrazów 3D, aby zwiększyć interaktywność treści. W tym artykule dowiesz się, jak programowo zastosować efekty 3D w programie PowerPoint PPT w języku Python. Omówimy, jak tworzyć efekty 3D dla tekstu, kształtów i obrazów w prezentacjach.
stycznia 8, 2022 · 5 min · Usmana Aziza