Polish

Utwórz tabelę w plikach PDF za pomocą C# .NET

Tabele służą do przedstawiania danych w postaci wierszy i kolumn. Pozwala czytelnikom szybko przeglądać dane bez czytania dużej ilości tekstu. Podczas generowania plików PDF w sposób programowy często można spotkać się z wymogiem tworzenia tabel. W związku z tym w tym artykule opisano, jak utworzyć tabelę w plikach PDF w języku C# .NET.
maja 19, 2022 · 6 min · Usmana Aziza