Polish

Zastosuj filtry Mediana i Wiener do obrazów w Python

Filtry medianowe i filtry Wienera są powszechnie używane do odszumiania i wygładzania obrazów. Przyjrzyjmy się więc, jak zastosować filtry mediany i Wienera do obrazów w Python.
lipca 17, 2023 · 5 min · Usmana Aziza