Polish

Scal dokumenty MS Word przy użyciu C# ASP.NET

Scalanie wielu dokumentów MS Word może być przydatne w różnych scenariuszach. Na przykład może być używany do przechowywania dokumentów podobnego typu w jednym pliku, łączenia wielu dokumentów przed udostępnieniem i tak dalej. Dostępne są różne narzędzia online, które pozwalają dość łatwo łączyć dokumenty MS Word, jednak co zrobić, jeśli chcesz dodać tę funkcję we własnej aplikacji? Aby to osiągnąć, pokażę ci, jak scalać dokumenty MS Word (DOC/DOCX) przy użyciu języka C# w aplikacjach internetowych ASP.
lipca 7, 2020 · 3 min · Usmana Aziza