Polish

Dodaj nową warstwę do PSD w Javie

Adobe Photoshop używa formatu PSD jako natywnego formatu pliku obrazu. Plik PSD zawiera kilka warstw do tworzenia logo, broszur i innych obrazów. Możesz programowo manipulować plikami PSD w swoich aplikacjach Java. W tym artykule dowiesz się, jak programowo tworzyć nowe warstwy w pliku PSD przy użyciu języka Java.
października 11, 2022 · 3 min · Muzammil Khan