Polish

Korzystanie z System.Drawing w aplikacji Blazor WebAssembly w języku C#

Platforma Blazor jest szeroko stosowana do tworzenia interaktywnych i wielokrotnego użytku sieciowego interfejsu użytkownika w technologiach internetowych. Ponadto aplikacje Blazor WebAssembly działają bezpośrednio w przeglądarce w środowisku wykonawczym .NET opartym na WebAssembly. W tym artykule opisano sposób używania biblioteki System.Drawing w aplikacji Blazor WebAssembly.
maja 21, 2022 · 2 min · Farhan Raza