Polish

Konwertuj obrazy do formatu PDF za pomocą języka Java

PDF stał się uniwersalnym formatem udostępniania dokumentów przez Internet. Dlatego różne inne formaty plików są konwertowane do formatu PDF przed ich wymianą. Jedną z popularnych konwersji jest obraz do PDF, który może obejmować PNG do PDF, JPEG do PDF, BMP do PDF itp. Dlatego w tym artykule opisano, jak konwertować obrazy do formatu PDF przy użyciu języka Java.
kwietnia 14, 2021 · 3 min · Usmana Aziza