Polish

Dodawaj komentarze w arkuszach programu Excel przy użyciu języka C++

Program Microsoft Excel zapewnia opcję dodawania komentarzy w plikach programu Excel. Istnieje kilka powodów dodawania komentarzy, takich jak wyjaśnienie formuły lub dodanie informacji kontekstowych, które mogą być przydatne dla czytelnika. Komentarze mogą również służyć do sugerowania zmian w arkuszu. Ponadto możesz ustawić rozmiar czcionki, wysokość, szerokość itp. komentarzy. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodawać komentarze do arkuszy programu Excel przy użyciu języka C++.
września 6, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad