Polish

Konwertuj CFF na czcionkę TTF w C#

W niektórych scenariuszach może być konieczne przekonwertowanie pliku CFF na format TTF. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik CFF na format TTF w języku C#.
października 27, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj czcionkę CFF na czcionkę TTF programowo w Javie

Pliki CFF mają elastyczność i rozszerzalność, dzięki czemu można ich używać w środowiskach drukowania wysokiej jakości. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku CFF do formatu TTF True Type Font. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować CFF na TTF w Javie.
września 27, 2022 · 2 min · Farhan Raza