Polish

Praca z kształtami w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Program Microsoft PowerPoint zapewnia możliwość dodawania kształtów do prezentacji. Kształty mogą być pomocne w scenariuszach, takich jak pokazywanie przepływu danych lub przedstawianie różnych faz procesu. Możesz używać kształtów takich jak elipsy, linie, prostokąty itp. i łączyć je za pomocą łączników. Możesz znaleźć się w scenariuszach, w których musisz programowo dodawać kształty do slajdów programu PowerPoint. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak pracować z kształtami w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
kwietnia 20, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad