Polish

Klonuj slajdy w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Mogą wystąpić sytuacje, w których trzeba utworzyć kopię slajdu. Na przykład musisz utworzyć nowy slajd, który jest podobny do istniejącego slajdu. W takich przypadkach możesz sklonować slajd w tej samej lub innej prezentacji i zmodyfikować go zgodnie z własnymi wymaganiami. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak klonować slajdy w tej samej prezentacji PowerPoint lub do innej prezentacji PowerPoint przy użyciu C++.
lipca 9, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad